Wzorowo przeprowadzona lekcja

Czy istniej przepis na wzorowe przeprowadzenie lekcji? Osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela mają do dyspozycji wiele opracować dydaktycznych, które przedstawiają wiele metod nauczania, jakie można zastosować podczas prowadzenia lekcji. Dawno minęły czasy gdy nauczyciel prowadził lekcje poprzez wykład, a jego jedyna interakcja z uczniami skupiała się na sprawdzaniu obecności, utrzymaniu spokoju oraz sprawdzaniu wiedzy. Obecnie uczeń ma współtworzyć lekcję, aby poprzez własne doświadczenie wzbogacać wiedzę. Należy maksymalnie aktywizować klasę i zdecydowanie nie wystarczą do tego tylko podręczniki z www.taniaksiazka.pl i zeszyt do notatek. Środki dydaktyczne i stosowane metody nauczania muszą być urozmaicone i dostosowane do danego tematu.

Dobór metod do wielu uczniów

Przygotowując się do zajęć musimy wziąć pod uwagę na jakim etapie nauczania znajdują się  nasi uczniowie. Zupełnie inne metody oraz środki dydaktyczne wybierzemy przeprowadzając lekcje w  czwartej klasie podstawówki, a inne w szkole średniej. Młodsze dzieci zazwyczaj aktywnie uczestniczą w lekcji. Chcą uczestniczyć w przeprowadzanych eksperymentach lub scenkach dramowych. Dobrze jest jeżeli zastosujemy znane dzieciom zabawy, podczas których będą zdobywać wiedzę. Przykładem może być zabawa w podchody lub gry terenowe. Aby przejść kolejne do kolejnego etapu lub zdobywać kolejne bazy muszą znaleźć odpowiedzi na znajdujące się we wskazówkach pytania. Na lekcjach historii uczniowie mogą wcielać się w postaci historyczne. Identyfikując się z daną postacią szybciej zapamiętają wydarzenia, w których brała ona udział .

Samodzielne zdobywanie wiedzy

Prowadząc zajęcia w szkole średniej można pozwolić uczniom na bardziej zaawansowane i samodzielne zdobywanie wiedzy. Należy zachęcić do wykonywania prostych eksperymentów, które można wykonać nawet w domu i oczywiście będą całkowicie bezpieczne. Eksperymenty dla początkujących są opisywane w przykładowo w podręczniku CHEMIA Liceum i Technikum Zakres Podstawowy autorstwa Ryszarda M. Janiuka, Małgorzaty Chmurskiej, Gabrieli Osieckiej, Witolda Anusiaka i Marcina Sobczaka. Przedmioty humanistyczne natomiast dają możliwość do przeprowadzania dyskusji, w ramach realizacji tematu można zaproponować klasie przeprowadzenie wywiadów lub przygotowanie prezentacji. Wzbogaci to kreatywność uczniów i nauczy pracy zespołowej. Jednak nie istnieje złoty środek na przeprowadzenie idealnej lekcji. Praca nauczyciela to również cały czas poszukiwanie, wyciąganie wniosków ciągłe doskonalenie warsztatu zawodowego. Istotne jest aby uczniowie widzieli w nauczycielu pasję, którą zarazi dzieci i młodzież.
Tło zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com